Asfalt

Pukk gjøres klar til utkjøring

Pukk gjøres klar til utkjøring

Mye har endret seg 

Mye har endret seg i vårt hypermoderne samfunn. Vi har nå tilgang til alle deler av verden, noe som betyr at vi kan gjøre alt fra å ferie, til å sende varer hvor som helst. Takket være et velutviklet nettverk av veier som strekker seg mer eller mindre verden over, har verden nå virkelig blitt mye mindre.

Dette nettverket ville ikke vært det samme uten asfalt. Asfalt er et produkt vi bruker hver eneste dag, samtidig er det også noe de aller færreste av oss tenker på i det hele tatt. I dag er asfalterte veier noe vi finner over alt, men slik har det aldri vært. For å sette skikkelig pris på dagens asfalterte veier, kan det være nyttig å se litt nærmere på hvordan tilfellene var før i tiden.

Pukk hjelper til

Dersom vi skulle sende en pakke fra Bergen til Trondheim før asfalt og togbaner ble oppfunnet, så måtte vi mest sannsynlig ty til hest og kjerre. Det sier seg selv at vi her snakker om en utrolig avstand som sannsynligvis ville tatt flere uker (kanskje mye lengre), men det stopper ikke der. Det er også slik at pukk hjelper godt. 

I tillegg til å måtte reise veldig lange distanser, så måtte vi også ta til takke med et minimumsnivå når det kom til komfort. Flere uker på en hesterygg er ikke særlig behagelig, men denne opplevelsen blir fort gjort mye verre dersom man mangler skikkelige veier. Å ha en kjerre som hele tiden kommer borti hull og liknende kan være veldig uheldig for kroppen.

Takket være asfalterte veier og pukk kan vi nå kjøre distanser som den nevnt ovenfor på relativt kort tid. I dag er det mulig å leie et flyttebyrå eller en posttjeneste som kan ta seg av vår pakke på noen få dager. Dette fører til at alt går veldig mye raskere enn tilfellet var før.