Datingside, treff single og treningsvenner, finn en kjæreste, Bra nettdating
Medlemsbetingelser

For å bli medlem hos Sportdate må du være fylt18 år.Når du registrerer deg sommedlem hos oss, godtar du samtidig Sportdates medlemsbetingelser.

Følgende er ikke tillattpå Sportdate:
- Å oppgi falske opplysninger på ens brukerkonto
- Rasistiske utsagn ytringer
- Å publisere personligeopplysninger som fullt navn, adresse, e-post/e-posthenvisning ellertelefonnummer på ens egen brukerkonto eller i blogger.
- Å publisere lenker tilannet materiale eller henvisninger til andre nettsider på ens personlige presentasjoneller i blogger
- Å ha flere brukerkontoer.
- Bruk av materiale medbeskyttet opphavsrett.
- Bruk av bilder eller textmed pornografisk innhold eller andre tydelige seksuelle antydninger.
- Bruk av grovt og støtendespråk i kommunikasjon med andre medlemmer eller i blogger.
- Personangrep, navngivingeller utpeking av andre medlemmer uten tillatelse i ens brukerprofil eller iblogger.
- Markedsføring av andrewww-adresser, e-postadresser, events eller lignende uten tillatelse fraSportdate.
- Salg eller markedsføring av tjenester mot betaling. Salg av kommersielletjenester eller varer.
- Kampanjer mot eller kritikk av Sportdate gjennom tjenester som vi tilbyr.Kritikk av Sportdate rettes direkte til Sportdates supportavdeling per e-post.
- Virksomhet og handlinger som strider mot norsk lov, eller oppfordringer tilovertredelse av norsk lov.
- Kopiering, spredning eller distribusjon / videresending av innlegg, breveller øvrig informasjon som finnes på Sportdate.
- Trakassering, mobbing eller forsøk på fortsatt kontakt med andre medlemmersom uttrykkelig har avsluttet kontakten med deg.
- Spredning eller forsøk på spredning av politiske eller religiøse budskap tilandre medlemmer eller i blogger.

Sportdate forbeholder seg retten til å nekte enkeltpersoner medlemskap. Det erSportdate alene som bestemmer hvem som innvilges medlemskap. Sportdate bærerikke ansvar for enkeltmedlemmers handlinger. Du er selv ansvarlig for at dinehandlinger er i samsvar med våre medlemsbetingelser og gjeldende norsk lov.

Sportdate tar intet ansvar for at medlemmer oppretter en profil under falskidentitet. Dersom din profil har for lite innhold, risikerer du at den slettesetter at du har fått en varselmelding. Skulle dette skje, er du velkommen til åoppdrette en ny og mer innholdrik profil.

Som medlem godkjenner du at opplysningene som ligger på din brukersidepubliseres på Sportdate, og forplikter deg samtidig til å fylle din profil påen seriøs måte. Du aksepterer at din profil kan bli slettet dersom den ikkeinneholder seriøse opplysninger eller dersom du opptrer støtende ellertrakasserende i din kommunikasjon med andre medlemmer.

Duaksepterer at dine personlige bilder og profilopplysninger vises for andremedlemmer på Sportdate. Videre aksepterer du at begrensede data, som dittprofilbilde og enkelte profilopplysninger vises offentlig på internett. Dissebegrensede data vises kun dersom du velger å opprette en blogg og publiserer(åpner) bloggen. Du kan enkelt velge at bloggen din ikke skal publiseres, menkun vises internt på Sportdate. Å publisere en blogg via Sportdate innebærer atbloggen din synes og kommer opp som søkeresultat på internett, samt at den villistes på Sportdates start-/innloggingsside.

Du aksepterer videreSportdates rett til å avgjøre hva som anses som seriøst, støtende ellertrakasserende. Sportdate forbeholder seg retten til å utestenge medlemmer fravåre tjenester, enten for en begrenset periode eller på ubegstemt tid, dersommedlemmet opptrer useriøst, støtende eller trakasserende.

Sportdate har rett til å sende informasjon om Sportdate og fra Sportdatessamarbeidspartnere, samt til å sende kommersielle budskap til nåværende ogtidligere medlemmer via e-post, SMS og andre lignende kommunikasjonsmidler. Dusom bruker har rett til å reservere deg mot slike henvendelser og kanavbestille disse ved avmelding fra Sportdates e-postregister.

Generelt om abonnementer:
Du har rett til å si opp medlemskapet når som helt og uten grunn ved å bruke den delen av nettstedet som er ment til dette. Slike oppsigelser skal tre i kraft fra og med den første virkedagen etter at Sportdate har mottatt oppsigelsen. Oppsigelsen av gullabonnementet gir ikke medlemmer rett til å få tilbakebetalt beløp for den tiden av medlemmets abonnement som gjenstår ved det tidspunktet medlemskapet sies opp.??Uansett hva som ellers fremgår av Sportdates brukerbetingelser, forbeholder seg Sportdate retten til å si opp medlemskap ved å avslutte medlemskap og eventuelt abonnement med umiddelbar virkning uten forvarsel, hvis medlemmer bryter betydelig mot brukerbetingelsene. Medlemmer har i slike tilfeller ikke rett til erstatning eller tilbakebetaling.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å behandle hverandre med respekt ogforståelse for annerledes tenkende, samt med største vennlighet. Vi ønsker allevåre medlemmer morsomme og spennende opplevelser med våre tjenester!